berta

 1. Pustynia Błędowska, 2017

  Short Stories of the Future (2016 - ?)

  Work in progress in creative duet with Anka Gregorczyk.

  /

  Krótkie historie przyszłości (2016 - ?)

  W trakcie realizacji w kreatywnym duecie z Anką Gregorczyk.