berta

  1. Łukasz Szamałek

    Born in 1981, I live and work in Poznan, Poland. In my photography I mainly focus on architecture, human impact on the environment and man shaped landscape. Together with Anna B Gregorczyk we create photographic duet FOTOARCHITEKTURA.

    /

    rocznik 1981, mieszkam i pracuję w Poznaniu. W swojej fotografii skupiam się głównie na dokumentowaniu form architektonicznych oraz przestrzeni życia człowieka. Wspólnie z Anną B Gregorczyk tworzymy fotograficzny duet FOTOARCHITEKTURA.